Arxiu de la categoria: General

AVANÇ DE LES NOVETATS DEL CURS 2015-2016.

Ens plau poder-vos avançar la programació que des del CFA El Roure durem a terme el proper curs 2015-2016.

El gruix de les propostes formatives es programen arrel del recull del buidatge de les enquestes de  necessitats formatives, de les instàncies rebudes  i dels discursos emesos en els debats participatius ( sorgits en els diferents cursos, tallers i plenaris) que s’han anat fent al Centre El Roure durant tot el passat curs. El  registre, que ens ha servit de marc per a la programació del curs vinent, també ens ajuda a conèixer la visió, les propostes i les aportacions  dels distints membres i actors de la comunitat educativa. Aquest fet, és el que ens facilita el poder planificar projectes en clau d’èxit i eficàcia.

 

*Rectificació horari d’informàtica: El curs es durà a terme els dimecres de 15 a 16h enlloc dels dilluns.

 

PROVES D?ACCÉS A GRAU SUPERIOR

El CFA programarà el curs vinent el curs de preparació a les proves d’accés a Cicles formatius de grau superior.

Les preinscripcions, matrícules i entrevistes a l’alumnat  per al curs 2015-2016 es duran a terme tots els matins del 1 al 9 de setembre de 9 a 13h i les tardes del 1, 2, 8 i 9 de setembre de 16 a 19h.

Enguany les matriculacions es duran a terme per ordre de registre.

Les classes dels cursos de proves d’accés a grau mitjà i superior s’iniciaran durant la segona meitat del mes de setembre amb la unitat zero ( unes sessions d’intervenció a l’aula i tutorització dissenyades per l’equip docent del CFA).

La resta de cursos, s’iniciaran a principi d’octubre.

Coneixent l’entorn.

A finals de maig, les persones que participen al curs de “Coneixement de l’Entorn” vam anar a conèixer la biblioteca. La sortida s’emmarcava dins la  unitat on s’explica i es dóna a conèixer quins són els serveis públics més propers i per a què existeixen,

A la biblioteca l’Àlex, un dels bibliotecaris, ens estava esperant per fer-nos una explicació molt clara i engrescadora. Ens va comentar quines necessitats cobreix el servei i ens va animar a fer-ne ús, donant-nos a conèixer totes les possibilitats que tenim , com a ciutadans i ciutadanes, per tal de poder gaudir-ne i treure’n profit.

biblio2entorn15coneixentorn15biblio

BONES PRÀCTIQUES

L’equip docent del CFA EL ROURE és convidat a compartir les seves pràctiques tutorials al “SEMINARI DE COORDINACIÓ D’EQUIPS DIRECTIUS DELS CENTRES I AULES DE FORMACIÓ D’ADULTS DEL ST MARESME – VALLÈS ORIENTAL”

imagesasdfgh

La sessió de treball, que es realitzarà el proper 14 de maig, estarà encaminada a exposar i compartir la “unitat Zero” i d’altres eines didàctiques dissenyades des de l’equip docent del  CFA EL ROURE per a facilitar l’aprenentatge conscient i autònom de les persones adultes.

Sobretot, interessa compartir vivències i maneres de fer en quant a l’acompanyament, l’atenció a la diversitat,  l’orientació formativa i la convivència.

Aquestes pràctiques permeten, també, l’actualització dels lideratges formatius arrel de la reflexió sobre les característiques i competències del rol docent avui dia.

Al citat seminari hi participen membres dels equips directius de tots els centres i aules del ST.

Aquest és el tercer curs que els equips directius dels Centres de Formació d’Adults del S T del Maresme Vallès Oriental es troben per compartir la seva experiència i enriquir així la seva tasca que ha esdevingut cada vegada més diversa a mesura que ha augmentat la complexitat de la societat i del perfil dels alumnes que acullen als centres. El seminari és un grup consolidat, que ha anat evolucionant tant en els aspectes metodològics de treball intern com en la reflexió i elaboració de tasques que porta a terme.