AVANÇ DE LES NOVETATS DEL CURS 2015-2016.

Ens plau poder-vos avançar la programació que des del CFA El Roure durem a terme el proper curs 2015-2016.

El gruix de les propostes formatives es programen arrel del recull del buidatge de les enquestes de  necessitats formatives, de les instàncies rebudes  i dels discursos emesos en els debats participatius ( sorgits en els diferents cursos, tallers i plenaris) que s’han anat fent al Centre El Roure durant tot el passat curs. El  registre, que ens ha servit de marc per a la programació del curs vinent, també ens ajuda a conèixer la visió, les propostes i les aportacions  dels distints membres i actors de la comunitat educativa. Aquest fet, és el que ens facilita el poder planificar projectes en clau d’èxit i eficàcia.

 

*Rectificació horari d’informàtica: El curs es durà a terme els dimecres de 15 a 16h enlloc dels dilluns.